Heidi Storbacka

Heidi Storbacka är en sångare, sånglärare och körledare bosatt med sin familj i Jakobstad. Vid sidan av arbetet i skolvärlden framträder Heidi aktivt som sångare och tillsammans med vokalgruppen Mrs Bighill Singers. Heidi fungerar även som sånglärare och inspiratör för enskilda vokalister och körer.