Vocal coach

Heidi har över femton års erfarenhet av att coacha röstanvändare. Såväl professionella sångare som vanliga körsångare får hjälp och inspiration av Heidi.

Heidi hör till de finländska pionjärerna inom CVT (Complete Vocal Technique), det vill säga den danska metoden för röstanvändning som på svenska kallas för Komplett Sångteknik. Heidi är auktoriserad lärare i CVT sedan 2009.

Aktuell info om Heidis undervisning:
https://www.facebook.com/vocalcoachHeidi

Den officiella Complete Vocal Technique-sidan:
https://completevocal.institute